Informace

Zrušení daně z nabytí nemovitosti


S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí č. 386/2020 Sb., dochází od 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.

Každý, kdo si nyní vezme při koupi nemovitosti hypotéku, si může ze zákona při podání daňového přiznání jednou ročně odečítat úroky z úvěrů ze svého daňového základu, snižuje se roční limit na úroky z hypoték ze 300 tisíc na 150 tisíc korun. Znamená to, že pokud bude roční výše úroků do 150 tisíc korun, tak si ji může majitel odečíst ze svého daňového základu.

Dnes vlastník musí daň z příjmu při prodeji platit, pokud nemovitost prodá do pěti let, pokud se k tomu rozhodne později, daň platit nemusí. Poslanci tuto dobu prodlužili až na 10 let. Tato změna se týká koupi nemovitostí, ve kterých nemá člověk trvalé bydliště, po 1. lednu 2021.